Bazar v Egyptě

Egypt je pro ptactvo zimním rájem Mohutný Nil se svými nesčetnými přítoky a bahnitými břehy, úrodné zaplavované louky a pole, jezera a močály se slanou i sladkou vodou, pobřeží teplého Středozemního moře, rozbrázděné zálivy - ve všech těchto místech je připraven bohatý stůl pro statisíce, ba miliony ptáků. I v létě jich tu bývá spousta a na zimu sem přibyli i naši stěhovaví ptáci.
Nastala nepředstavitelná tlačeníce. Vypadá to tu, jako by se sem sjeli opeřenci z celého světa na veletrh.
Na jezerech a v nilské deltě sedí vodní ptactvo tak hustě, že z dálky není vodu ani vidět. Těžkopádní pelikáni s velkými vaky pod zobáky chytají ryby hned vedle našich šedivých kachen a čírek. Naši kulíci se proplétají mezi vysokýma nohama růžových krasavců plameňáků a rozprchnou se na všechny strany, jakmile se někde objeví pestrů africký orel volavý nebo orel mořský.
Ozve-li se na jezeře výstřel z pušky, hustá hejna různých vodních ptáků vzlétají s takovým rámusem, že to lze srovnat jen s bubnováním tisíce bubnů. Na jezero hned padne tmavý stín, poněvadž mračna ptáků, kteří se vznesli do výše, zakryjí slunce.
Tak tedy žijí tažní ptáci ve svých zimních sídlech.

Obrázek ptáků pochází od Steve Hillebrand, publikováno pod public domain licencí.