Hnízdo jiřiček 5

Přiletěly, přiletěly! A nejen páreček, ale celé hejno - úplná komise. Všechny kroužily nad střechou, nahlížely i pod štít a vzrušeně křičely, jako by se o něco přely.
Asi deset minut o něčem rokovaly. Potom najednou všechny odletěly. Zůstala pouze jedna. Přilepila se nožkama za srpek hlíny a seděla nehybně, jenom zobáčkem tu a tam něco opravovala, snad mazala hlínu svou lepkavou slinou.
Jsem přesvědčena, že to byla samička - paní toho hnízda, neboť brzy na to přiletěl sameček a podal jí zobáčkem kousek čerstvé hlíny. Samička vzala hlínu do zobáčku a pustila se do lepení hnízda. Sameček odletěl pro další hlínu.
Kocour Fedosejič přišel zase na střechu. Jiřičky se ho však již nelekly, nekřičely a pracovaly až do západu slunce.
Tak přece budu moci pozorovat hnízdo! Jen aby do něho kocour Fedosejič ze štítu tlapkou nedosáhl! Ale jiřičky snad vědí, kde si mají postavit hnízdo.

Obrázek jiřičky pochází od Thomas Landgren, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.