Jehnědy

Na březích řek a potůčků a na lesních paloucích rozkvetly květy. Nenajdete je však na zemi, která sotva roztála, ale na větvích, kam svítí jarní sluníčko.
Jsou to dlouhé nahnědlé přívěsky, kterými se teď ozdobila olše i líska, a jmenují se jehnědy.
Vyrostly už loni, ale v zimě byly tuhé a nedalo se jimi pohnout. Ale teď se vytáhly, natřásly a jsou docela svižné.
Když se dotknete větvičky, rozhoupají se a zahalí do oblaku žlutého dýmu - pylu.
Ovšem olše i líska mají kromě těchto prašníkových květů na stejných větvích ještě druhé květy - pestíkové. Na olši jsou to hnědé šištičky, na lísce tlusté pupeny, z nichž vylézají růžové úponky. Vypadá to, jako by hmyz sedící v pupenu vystrkoval tykadla, ač to jsou ve skutečnosti blizny pestíkových květů. Je jich na každém pupenu několik - dva, tři, někdy i pět.
Olše s lískou teď nemají listí, a tak se vítr volně prohání v holých větvích, rozhoupává jehnědy, chytá pyl a přenáší jej ze stromu na strom. A růžové úponky - blizny - pyl zachycují a podivné střapaté kvítky se opylují, aby se mohly na podzim proměnit v oříšky. Také pestíkové květy olše se opylují a na podzim z nich vyrostou černé šištičky se semeny.

Obrázek olše pochází od Rictor Norton & David Allen, publikováno pod licencí CC BY 2.0.