Lidskou řečí

Do redakce "Lesních novin" přišel občan a vyprávěl nám:
"Procházel jsem se ráno parkem. Najednou se mě z křoví někdo zeptá hvízdavým hláskem, ale hlasitě a důrazně: 'Trišku viděls?' Rozhlížím se, kolem nikdo, jen jakýsi ptáček - celý červený - sedí na keři. Podíval jsem se na něj a říkám si: Copak je to za ptáčka, že tak zřetelně hvízdá? A na jakého Trišku se to vyptává? Ale ptáček vede zase svou: 'Trišku viděls?' Přistoupil jsem až k němu, abych si ho lépe prohlédl. Ale ptáček frrr do křoví a zmizel." Občan viděl ptáčka, kterému se lidově říká čočka. Přiletěl k nám z Indie a je to zvláštní druh hýla. V jeho hvízdání jako by skutečně zněla otázka. Každý si ji však vykládá po svém, někdo: Trišku viděls? a jiný zase: Grišku viděls?

Obrázek hýla pochází od harum.koh, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.