Nové lesní zvyklosti

Lesní děti dorostly a opustily hnízda.
Ptáci, kteří na jaře žili v párech, každý pár ve svém obvodu, putují teď s mladými po celém lese.
Lesní obyvatelé se navzájem navštěvují.
Dokonce ani dravá zvěř a ptactvo nehájí tak přísně své lovecké revíry. Potravy je teď všude dost. Dostane se na všechny.
Kuny, tchoři a hranostajové se potulují po lese a všude snadno nacházejí obživu: hloupá ptáčata, nezkušené zajíčky, neopatrné myšky.
Zpěvaví ptáci se slétají v hejna a poletují po keřích a po stromech.
Hejna mají své zvyklosti; například tuhle:

Jeden za všechny a všichni za jednoho

Kdo první uvidí nepřítele, musí zapísknout nebo zahvízdat, varovat ostatní, aby se hejno stačilo rozletět. Dostane-li se jeden do neštěstí, hejno strhne křik a rámus, aby zastrašilo nepřítele.
Sto párů očí a uší střeží nepřítele, sto zobáků je připraveno odrazit útok. Čím víc rodinek se přimkne k hejnu, tím líp.
Pro děti platí v hejnu zákon: všechno dělej podle starších! Když starší klidně zobají zrníčka, zobej i ty. Když starší zvednou hlavu a nehýbají se, nehýbej se ani ty. Když se starší dají na útěk, utíkej i ty.

Obrázek kuny pochází od Kentish Plumber, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.