Opravy a stavby

Po celém městě se opravuje a staví.
Staré vrány, kavky, vrabci a holubi se pachtí s opravou svých loňských hnízd. Mláďata, která se vylíhnula minulého léta, stavějí už nová hnízda. Značně stoupla poptávka po všelijakém materiálu: po větvičkách, slámě, pružných proutcích, proutí, koňských žíních, chmýří a peří.

Obrázek vrabců pochází od Bruce Critelli, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.