Pamatuj na ty, kteří mají hlad a jsou bez přístřeší

V měsíci krutého hladu, zhoubných vánic a sněhových bouří pamatuj na své malé slabé přátele - ptáčky.
Dávej jim každý den potraviny do ptačích jídelen.
Zřizuj ptáčkům noclehárny - ptačí budky, kůlničky a domečky.
Stav domečky koroptvím.
Mezi svými přáteli a známými organizuj sbírku dárků pro hladovějící ptáčky!
Jeden ti dá zrní, druhý trochu sádla, jiný nějaké bobule, ten zas drobty chleba a u některého se najdou i mravenčí vajíčka.
Copak drobní ptáčci spotřebují mnoho?
A kolik jich tak zachráníš před smrtí hladem!

Obrázek krmítka pochází od Anders Hedberg Magnusson, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.