Pracovní jednotky ptáků

Sotva se rozední, ptáci už jsou na nohou.
Špaček pracuje denně sedmnáct hodin, jiřička osmnáct, rorýs devatenáct a rehek přes dvacet. Ověřil jsem si to.
Míň totiž ani pracovat nemohou.
Vždyť rorýs, aby nakrmil všechna svá mláďata, musí přinést potravu nejméně 30-35 krát za den, špaček asi 200 krát, vlaštovka třistakrát a rehek víc než čtyřistapadesátkrát.
Co hmyzu škodícího lesům, co larev za jediné léto sežerou - to se nedá ani spočítat!
Pracují bez ustání, ani chvilku si nedají pokoj.

Obrázek vlaštovek pochází od orientalizing, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.