Statečná rybička

Vyprávěli jsme už o tom, jaké hnízdo postavil pod vodou sameček rybky koljušky.
Když byla stavba dokončena, vybral si samičku a přivedl ji k svému domku. Samička vešla jedněmi dveřmi dovnitř, nakladla jikry a druhými dveřmi hned utekla.
Sameček se vypravil za druhou, potom za třetí a za čtvrtou, ale všechny samičky od něho utekly, jen mu zanechaly na opatrování své jikry.
A tak sameček stále sám hlídal dům, kde už ležela celá hromada jiker.
V řece je mnoho labužníků, kteří mají rádi čerstvé jikry. A ubohý drobný sameček koljušky musí své hnízdo před těmi sveřepými vodními obludami chránit.
Nedávno napadl jeho hnízdo nenasytný okoun. Maličký majitel hnízda se s ním statečně pustil do boje.
Naježil všech pět ostnů - tři na hřbetě, dva na bříšku - a obratně bodl okouna do čelisti.
Okoun má celé tělo pokryté pevným krunýřem ze šupin, pouze hlavu má holou. A tak se statečného drobečka polekal a utekl.

Obrázek okouna pochází od Matt Tillett, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.