Přizpůsobil se!

Pozdě na podzim si medvěd vybral místo pro brloh na svahu kopce porostlého hustým smrčím. Drápy si naloupal úzké proužky jedlové kůry, nanesl je do jámy »

Měsíc únor

Hejno ptáků pod sněhem

Po močále skákal zajíc. Z jednoho kopečku na druhý a najednou buch! - uklouzl a zapadl do sněhu až po uši. A hned cítí, že se »

Měsíc únor

Příznaky jara

Ačkoliv jsou v tomto měsíci ještě kruté mrazy, přece jen už to není tak jako uprostřed zimy. Přestože je dost sněhu, není už takový, jako býval »

Měsíc únor

Život pod sněhem

Po celou dlouhou zimu koukáte pořád na zemi zasypanou sněhem a bezděčně se zamýšlíte: co je tam pod ním, pod tím chladným suchým mořem sněhu? Jestlipak »

Měsíc únor

Výbuch ve sněhu a zachráněná srnka

Naši dopisovatelé dlouho nemohli pochopit jednu záhadnou příhodu, zapsanou stopami na sněhu. Nejdřív tu byla jen klidná stopa drobných, úzkých kopýtek. Ta se dala snadno přečíst: »

Měsíc únor

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem