Z čeho si kdo stavěl obydlí?

Domy v lese jsou z rozmanitého materiálu.
Drozd zpěvný si vymazává stěny kulatého hnízda zevnitř cementem ze zpuchřelého dřeva.
Z bláta, jež spojují vlastními lepkavými slinami, stavějí hnízda vlaštovky a jiřičky.
Pěnice černohlavá upevňuje také proutky svého hnízda lehkými lepkavými pavučinkami.
Brhlík je ptáček, který běhá po příkrých kmenech stromů hlavou dolů. Usadil se v dutině s velkým volným vchodem. Aby se mu do domku nemohla dostat veverka, zazdil si dveře hlínou; nechal jen docela maličký otvor, kterým proklouzne pouze on sám.
A nejpodivuhodněji ze všech se zařídil zelenohnědomodrý ledňáček. Vyryl si v břehu hlubokou norku a podlahu své světničky vystlal tenkými rybími kůstkami. Vznikla mu tak měkká podložka.

Obrázek brhlíka pochází od Luciano 95, publikováno pod licencí CC BY 2.0.