Život pod sněhem

Po celou dlouhou zimu koukáte pořád na zemi zasypanou sněhem a bezděčně se zamýšlíte: co je tam pod ním, pod tím chladným suchým mořem sněhu? Jestlipak tam na jeho dně zůstalo ještě něco živého?
Naši dopisovatelé vykopali v lese, na pasekách i v polích ve sněhu hluboké prohlubně ve tvaru studní sahající až k zemi.
A co jsme tam spatřili, předstihlo všechno naše očekávání. Objevily se tam zelené růžice jakýchsi lístků a mladé ostré výhonky vyrážející ze suchých drnů, pak zelená stébla různých trav, které těžký sníh přitiskl k promrzlé půdě, ale které stále žijí. Jen si to pomyslete, ony tam žijí!
Z toho plyne, že na dně mrtvého sněhového moře žijí, zelenají se i lesní jahody, pampelišky, jetel, kociánek, veronika, šťovík a ještě mnoho jiných rostlin. Na jasné, syté zeleni žabince jsou dokonce drobounké pupence.
Ve zdech sněhových studní, které udělali naši lesní dopisovatelé, jsme objevili kulaté dírky. To jsou chodby a průchody, které si vyhrabala malá zvířátka, jež si umějí velmi dobře shánět potravu ve sněhovém moři. Myši a hraboši hryžou pod sněhem chutné a výživné kořínky a draví rejskové, lasičky a hranostaji tu v zimě loví právě tyhle hlodavce, stejně jako ptáčky, kteří přespávají ve sněhu.
Dříve se soudilo, že jenom medvědi mají v zimě mláďata. Říká se, že šťastní lidé se rodí "v košilce." Když se medvíďata narodí, jsou velmi maličká - asi tak jak krysy, jenže nemají jen košilku, ale dokonce kožíšek!
Nyní vědci zjistili, že některé myši a hraboši si v zimě jezdí na rekreaci: vylézají ze svých letních podzemních doupat nahoru na "čerstvý vzduch" a dělají si hnízda pod sněhem na kořenech a na spodních větvích keřů. A div divoucí: v zimě mívají také maličké. Malilinké myšičky se rodí docela nahé, ale v hnízdě je teplo a malé maminky je krmí svým mlíčkem.

Obrázek myšek pochází od uživatele Tomi Tapio K, publikováno pod CC BY 2.0 licencí.