Život v ulicích

Na předměstích začaly noční nálety netopýrů. Nevšímají si chodců a honí se vzduchem za komáry a mouchami.
Přiletěly k nám také vlaštovičky. Jsou jich tři druhy: vlaštovky obecné - s dlouhým vidlicovitým ocáskem a rezavě hnědou skvrnou na hrdle, jiřičky - s krátkým ocáskem a bílým hrdlem, a břehule - maličcí šedohnědí ptáčci s bílou hrudí.
Vlaštovka si staví hnízda v dřevěných domcích na předměstí, jiřičky si lepí hnízda přímo na zděných domech a břehule vychovává mladé v dírách ve stržích.
Teprve po vlaštovkách se objevují rorýsi. Od vlaštovek je rozeznáme snadno, neboť s pronikavým křikem prořezávají vzduch nad střechami. Zdá se, že jsou úplně černí. Křídla však nemají tak přímá jako vlaštovky, nýbrž šavlovitá, v podobě srpu.
Objevili se i bodaví komáři.

Obrázek vlaštovky pochází od David DeHetre, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.