Cestování po vodě

Na loukách se sklání k zemi umírající tráva.
Na Veliké mořské cestě se objevily potápky a potáplice. Potápějí se a loví ryby pod vodou. Vzlétají zřídka. Pokud mohou, plavou a plavou. Po vodě putují přes jezera a zálivy.
Nemusí se ani zdvíhat nad vodu, aby vší silou ponořily tělo pod hladinu, jako to dělají kachny. Jejich tělo je uzpůsobeno tak, že jim stačí spustit hlavu do vody a mocně zaveslovat nohama s blánami jako vesly - a už se ponořují do hloubky. Potápky a potáplice se cítí pod vodou jako doma. Žádný okřídlený dravec je tam nemůže pronásledovat. Plavou tak rychle, že dohánějí i ryby.
Létají však mnohem hůř než rychlí draví ptáci. Nač by se tedy vystavovaly nebezpečí a vznášely se na křídlech? Proto všude, kde je to jen možné, konají svou dalekou cestu po vodě.

Obrázek potápky pochází od Marjaana Pato, publikováno pod licencí CC BY-ND 2.0.