Hnízdo jiřiček 2

Bohužel z novostavby jsem neměla radost jen já sama: sousedovic kocour Fedosejič, zpustlý šedivý tulák, který ve rvačkách s jinými kocoury ztratil pravé oko, vylezl hned ráno na střechu.
Ustavičně slídí za přilétajícími jiřičkami a už také nahlížel pod štít, není-li hnízdo hotové.
Jiřičky spustily poplašný křik a přestaly lepit hnízdo, dokud kocour neslezl se střechy. Snad odtud neodletí navždy?

Obrázek jiřiček pochází od J. Maughn, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.