Hnízdo jiřiček

Pod vyřezávaným štítem sousední chalupy - právě proti mému oknu - si začal párek jiřiček stavět hnízdo. Měla jsem z toho velikou radost: teď uvidím, jak si jiřičky stavějí své známé kulaté domečky, poznám celou jejich stavbu od začátku až do konce. Všechno se dozvím: kdy sedají na vajíčka a jak budou krmit své mladé.
Vypátrala jsem, kam moje jiřičky létají pro stavební materiál: na potok uprostřed vesnice. Posadí se přímo na břeh těsně u vody, zobáčkem odloupnou kousíček hlíny a hned s ním uhánějí k chalupě. Tam postupně jeden za druhým přilepují hlínu ke zdi pod štítem a hned zase pospíchají pro další kousek.

Obrázek jiřičky pochází od Francesco Veronesi, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.