Hnízdo lejsků černohlavých

V polovině května, asi v osm hodin večer jsem u nás na zahradě zpozoroval párek lejsků černohlavých. Seděli na střeše kůlny vedle břízy, na niž jsem pověsil ptačí budku vydlabanou z jednoho kusu dřeva s odklápěcí stříškou. Potom sameček odlétl pryč a samička zůstala. Posadila se na budku, ale dovnitř se neodvážila.
Za dva dny nato jsem znova spatřil lejska. Vlezl do hnízda a pak se usadil na suché větvi jabloně.
Objevil se rehek a naši milí ptáčkové se začali prát. Je to pochopitelné, protože jak rehek, tak lejsek hnízdí v budkách. A rehek chtěl lejskovi budku přebrat, ale lejsek ji uhájil.
A tak se usadili v budce lejskové. Sameček stále zpívá a občas vleze dovnitř.
Na vrcholek břízy slétl párek pěnkav, ale lejsek si jich ani nevšiml. Na tom není nic divného, protože pěnkavy si hnízda staví samy, nesídlí v budkách, nejsou tedy konkurenty lejsků a živí se i jinou potravou.
Uplynuly ještě dva dny.
Ráno do hnízda lejsků vlezl vrabec. Lejsčí sameček se za ním vrhl dovnitř a v hnízdě se rozpoutal úporný boj.
Najednou všechno zmlklo.
Doběhl jsem k bříze a holí jsem uhodil do kmene. Z hnízda vyskočil vrabec. Ale lejsek se neobjevil. Lejsčí samička poletovala kolem hnízda a polekaně křičela.
Měl jsem strach, že sameček zahynul a tak jsem se podíval do budky.
Lejsek byl sice naživu, ale kabátek měl pěkně zřízený; v hnízdě byla dvě vajíčka.
Sameček seděl dlouho v hnízdě. Když z něho vylétl, byl ještě velmi slabý; snesl se na zem - a hned se za ním hnaly slepice. Bál jsem se o jeho osud, proto jsem jej vzal domů a začal jsem jej krmit mouchami. Večer jsem jej zase položil do hnízda.
Za týden jsem se šel znovu podívat do hnízda. Ucítil jsem závan zdechliny. V hnízdě jsem spatřil samičku sedící na vajíčkách a vedle ní samečka, odstrčeného stranou ke stěně. Byl mrtev.
Nevím, jestli vrabec ještě jednou vrazil do budky, anebo jestli sameček zemřel na následky prvního útoku.
Samička však neodlétla, ani když jsem mrtvého lejska vytáhl a vajíčka vyseděla.

Obrázek lejska pochází od Hanna Knutsson, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.