Kniha zimy

Sníh pokryl celou zemi stejnou bílou vrstvou. Pole a lesní mýtiny jsou teď jako hladké, čisté stránky nějaké obrovské knihy. A každý, kdo po nich přejde, jako by se na nich podepsal: "Byl tu ten a ten."
Ve dne padá sníh. Když přestane sněžit - stránky jsou čisté.
Ale když přijdeš ráno, jsou bílé stránky pokryty množstvím tajemných znaků, čárčiček, teček i čárek. To znamená, že tu v noci byli různí obyvatelé lesa, že tudy chodili, skákali, něco tu dělali.
Kdo tu byl? Co tu dělal?
Musíme rychle rozluštit záhadné znaky a přečíst tajemná písmena. Znovu začne padat sníh a pak, jako by někdo stránku obrátil, zase budeme mít před očima jen čistý, hladký, bílý papír.

Obrázek stop pochází od Chalkie, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.