Knížátko

Doprostřed jezera se spustil houf káchajících divokých kachen.
Když jsem je z břehu pozoroval, objevil jsem s údivem mezi monotónně šedivými kačery a kachnami (všichni měli ještě letní šaty) jednu, která mi svou světlou barvou hned padla do očí. Byla stále přímo uprostřed houfu.
Vzal jsem si dalekohled a pěkně jsem si ji podrobně prohlížel. Od zobáku až po ocas byla celá světlounce žlutá s růžovým nádechem. Když z mráčku vylezlo jasné ranní slunce, celá najednou zjasněla a svou oslepující jasnou bělobou se zřetelně odlišovala od svých tmavošedých družek. V ostatním se však od nich nijak nelišila.
Za těch padesát let, co chodím lovit, jsem poprvé spatřil kachnu - albína, čili jak se albínům z řad ptáků a zvěře lidově říká, "knížátko". Tito živočichové postrádají barvivo - pigment, narodí se a po celý život zůstávají celí bílí nebo jsou jen lehounce zabarveni, protože je příroda neobdařila takzvaným ochranným zbarvením, které je činí nenápadnými v prostředí, kde žijí.
Hned jsem samozřejmě zatoužil chytit si toho vzácného ptáka, jenž se jakýmsi zázrakem uchránil před spáry dravců. Ale teď to bylo naprosto nemožné: houf kachen si právě proto sedává k odpočinku přímo na prostředek jezera, aby se k nim člověk nemohl přiblížit na dostřel. A já jsem docela ztratil klid: musím si vyčíhat chvíli, kdy se mi albín dostane do rány někde poblíž břehu.
Tato příležitost se mi naskytla dříve, než jsem očekával.
Šel jsem po břehu v jedné úzké zátočině. Pojednou z trávy vylétlo několik divokých kachen a mezi nimi albín. Vypálil jsem na něho letmou ránu. Jenže v okamžiku, kdy jsem vystřelil, jedna z šedých kachen jej svým tělem zaclonila. A padla, zasažena mými broky. Ale albínek se hnal pryč s ostatními. Byla to náhoda? Nepochybně. Viděl jsem pak toho albína v létě ještě několikrát uprostřed jezera i v zátočinách, ale vždycky v doprovodu několika jiných kachen, které mu zřejmě dělaly tělesnou stráž. A mé broky samozřejmě vždycky bezděčně zasáhly obyčejné šedivé kachny, ale albín, kterého chránily, zmizel živ a zdráv.
Mně alespoň se ho nepodařilo ulovit.
Bylo to na jezeře Piros, přímo na hranicích oblasti Novgorodské a Kalininské.

Obrázek kachen pochází od Kerry Garratt, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.