Nové lesní zvyklosti

Lesní děti dorostly a opustily hnízda.
Ptáci, kteří na jaře žili v párech, každý pár ve svém obvodu, putují teď s mladými po celém lese.
Lesní obyvatelé se navzájem navštěvují.
Dokonce ani dravá zvěř a ptactvo nehájí tak přísně své lovecké revíry. Potravy je teď všude dost. Dostane se na všechny.
Kuny, tchoři a hranostajové se potulují po lese a všude snadno nacházejí obživu: hloupá ptáčata, nezkušené zajíčky, neopatrné myšky.
Zpěvaví ptáci se slétají v hejna a poletují po keřích a po stromech.
Hejna mají své zvyklosti; například tuhle: Jeden za všechny a všichni za jednoho.

Obrázek kuny pochází od Cloudtail the Snow Leopard, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.