Oběti třeskutých mrazů

Strašné je, když se v zimě zdvihne silný vítr. Po takovém nečase najdeš tu i tam na sněhu mrtvolky zmrzlých zvířat, ptáků a hmyzu.
Vichřice vymetá sníh z pařezů a z větrných polomů, a tam se právě poschovávala drobná zvířátka, brouci, pavouci, hlemýždi a červi.
Když s nich vichřice smetla teplý snížek, ztuhli v ledovém větru.
Ptáky hubí zuřivá vichřice i v letu. Po dlouhých zimních bouřích jsme často nacházeli na sněhu dokonce i mrtvé vrány, a jak odolní jsou to ptáci!
Když se zimní bouře utiší, dává se do práce lesní zdravotní služba: draví ptáci i zvěř slídí po lese a vysbírají vše, co vichřice zahubila.

Obrázek vran pochází od Mike Lewinski, publikováno pod licencí CC BY 2.0.