Pod ledovou střechou

Pamatuj na ryby! Spí v tůních a prohlubních celou zimu a nad nimi je pevná ledová střecha. Ale stává se, a to nejčastěji koncem zimy v únoru, že v rybnících a lesních jezírkách mají ryby málo vzduchu. Ty, které nemohou dýchat, křečovitě otvírají okrouhlá ústa a plovou přímo pod ledovou střechu, z níž tlamičkami sbírají bubliny vzduchu.
Někdy i úplně leknou, a když na jaře led roztaje a přijdeš k takovému jezeru s udicí, nebudeš tam mít co lovit.
Pamatuj proto na ryby a vysekávej na rybnících a jezerech do ledu díry, dbej o ně, aby nezamrzly, aby mohly ryby stále dýchat.

Obrázek ledu pochází od Per Verdonk, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.