Odletěla s dlouhým nosem

Velká káně vyslídila tetřívčí slípku s celým houfem hebounkých žluťoučkých kuřátek.
Aha, myslí si, teď si pochutnám.
Už se na ně chystala shora zaútočit, ale vtom ji tetřívčí slípka zpozorovala.
Vykřikla - a všechna kuřátka v tom okamžiku zmizela. Káně si div oči nevykoukala, ale nikde nevidí ani jediného malého tetřívka, jako by se pod nimi země propadla. Odletěla si hledat k obědu jinou kořist.
Tu tetřívčí slípka vykřikla znovu, a zase kolem ní poskakují žluťoučká heboučká kuřátka.
Nikam se nepropadla, ale ležela těsně přitisknutá k zemi. Copak je shora rozeznáš od listí, trávy a hromádek hlíny?

Obrázek tetřeví slípky pochází od Sergey Yeliseev, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.