Potápčata

Šel jsem po břehu řeky, a jak se tak dívám, vidím na vodě nějaké divné kachničky. Uvažuji, co to vlastně je; kachničky mají přece ploché zobáky, a tyhle mají ostré.

Hbitě jsem se svlékl a plavu za kachničkami. Utekly přede mnou na druhý břeh, ale já za nimi. Už jsem je měl téměř v ruce, když se obrátily zase zpátky k břehu. Já za nimi - ony na druhou stranu ode mne. Odvedly mě po proudu řeky a tak mě potrápily, že jsem sotva doplul k břehu. A přece jsem je nechytil.
Později jsem je viděl ještě mnohokrát, ale už jsem za nimi neplaval. Ukázalo se, že to nejsou kachničky, ale potápčata, děti potápky.

Obrázek potápky pochází od Andy Morffew, publikováno pod licencí CC BY 2.0.