Koupání medvíďat

Náš známý lovec šel po břehu řeky v lese a najednou uslyšel silný praskot větví. Polekal se a vylezl na strom.
Z houštiny vyšla na břeh velká hnědá medvědice, s ní dvě veselá medvíďata a medvídek pěstoun - její roční synek, který dělal malým chůvu.
Medvědice si sedla. Pěstoun popadl jedno medvídě za límec a začal je koupat v řece.
Medvídě vřískalo a házelo sebou, ale medvídek pěstoun je nepustil, dokud je pořádně ve vodě nevymáchal.
Druhé medvídě se polekalo studené koupele a rozběhlo se k lesu.
Pěstoun je dohonil, napohlavkoval mu a potom šup s ním do vody jako s prvním.
A jak je omýval, nechtě je ponořil pod vodu. Medvídě zařvalo a v tom okamžiku k nim přiskočila medvědice, vytáhla synáčka na břeh a tak pěstouna vyplatila, že chudák skučel.
Když se obě medvíďata octla opět na zemi, byla lázní velmi spokojena: den byl parný a jim bylo v huňatých kožíšcích strašně horko. Voda je příjemně osvěžila.
Po koupeli medvědi opět zmizeli v lese, lovec slezl se stromu a šel domů.

Obrázek medvědů pochází od Rich Miller, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.