Pozoruhodné domky

Zjišťujeme, že celý les - odshora až dolů - je teď plně obsazen byty. Nikde nezůstalo místečko volné. Bydlí se na zemi i v zemi, na vodě i pod vodou, na stromech i ve stromech, v trávě i ve vzduchu.
Ve vzduchu má obydlí žluva. Zavěsila si k větvi břízy vysoko nad zemí lehký košíček upletený z vláken, stébel, vlásků a chloupků. A v košíčku leží vajíčka. Je to vskutku div, že se nerozbijí, když vítr houpe větví břízy.
V trávě mají domky skřivánci, lindušky, strnadi a mnoho jiných ptáků. Našim dopisovatelům se nejvíce líbila saláška budníčka. Je ze suché trávy a mechu, má střechu a ze strany vchod.
V dřevě a v dutinách stromů mají domky poletušky (veverky s blánami mezi nohama), z brouků červotoči a kůrovci, z ptáků datli, sýkory, špačci, sovy a jiní.
Pod zemí mají příbytky krtci, myši, jezevci, břehule, ledňáčci a různý hmyz.
Roháč - vodní pták z rodu potápek - má hnízdo plující po vodě; je zhotoveno z chomáče vodních trav, rákosí a sítiny. Roháč se na něm vozí po jezeře jako na voru.
Pod vodou si vystavěli domky chrostíci a vodní pavouk - vodouch stříbřitý.

Obrázek budníčka pochází od Andrew Weitzel, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.