Přípravy na zimu

Mráz není zatím velký, ale nedovolí otálet. Až udeří, rázem spoutá zemi i vodu ledem. Kde potom seženeš potravu? Kam se schováš? V lese se připravuje na zimu každý po svém.
Kdo to má určeno, ten uletěl před hladem a zimou na křídlech. Kdo tu zůstal, snaží se naplnit si komory a připravit si zásoby potravy.
Zvlášť horlivě tahají zásoby krátkoocasí hraboši. Mnozí z nich si vyhrabali zimní doupata přímo ve stozích slámy nebo ve stozích nevymláceného obilí a každou noc kradou zrní.
K doupěti vede pět nebo šest cestiček, každá ke zvláštnímu vchodu. Pod zemí je ložnice a několik komor.
V zimě se hraboši ukládají k spánku jen za nejtužších mrazů. Proto si dělají velké zásoby zrní. V některých doupatech dnes již najdeme čtyři až pět kilogramů zrní.
Malí hlodavci značně okrádají pole. Musíme proto úrodu před nimi chránit.

Obrázek hraboše polního pochází od Andy Belshaw, publikováno pod licencí CC BY 2.0.