První telegram z lesa

Zmizeli všichni zpěvaví ptáci ve výrazných a pestrých šatech. Ani jsme neviděli, jak se vydali na cestu, neboť odlétají v noci.
Mnoho ptáků dává přednost cestování v noci: je to bezpečnější. Za tmy je nepřepadávají sokoli, jestřábi a jiní dravci, kteří teď vylétají z lesů a čekají je na cestě. A cestu na jih najdou tažní ptáci i za tmavé noci.
Na Veliké mořské cestě se objevila hejna vodního ptactva: kachen, potápek, hus, kulíků. Okřídlení poutníci se zastavují na týchž místech jako na jaře.
Listí v lese žloutne. Zaječici se narodilo ještě šest zajíčků. Jsou to letos poslední zajíčci, "listopaďáčci."
Na bahnitých březích zátočin dělá někdo v noci křížky. Křížky a tečkami je poseto celé bahno. Postavili jsme si na břehu zátočiny boudu a chceme vypátrat, kdo to takhle dovádí.

Obrázek kulíka pochází od Tony Sutton, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.