Rodí se nový měsíc

Dnes jsem měla velkou radost: vstala jsem časně zrána, ještě před východem slunce, a uviděla jsem, jak se narodil nový měsíc.
Mladý měsíc - nov - se nejčastěji objevuje večer po západu slunce. Časně zrána před východem slunce ho lidé zřídkakdy vidí. Vyšel dřív než slunce a už vstoupil vysoko na oblohu; skvěl se jako perlový tenký srpek v zlatém jitřním svitu. Ještě nikdy jsem ho neviděla zářit tak teple a radostně.

Obrázek měsíce pochází od H. Raab, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.