V cizích bytech

Kdo si sám nedovedl domek postavit nebo byl na to líný, ten se zařídil v cizím bytě.
Kukačky strčily svá vejce do hnízd konipasům, červenkám, pěnicím a jiným drobným pečlivým ptáčkům.
Vodouš kropenatý si našel staré vraní hnízdo a v něm vysedí své mladé.
Řízkům (to jsou rybky) se velmi zalíbily v písčitém břehu pod vodou račí díry, které jejich majitelé opustili. Rybky do nich nakladly jikry. A jeden vrabčák se zařídil velmi důmyslně. Když si postavil hnízdo pod střechou, strhli mu je chlapci. Postavil si druhé hnízdo - v dutině, a odtamtud mu zase vytahala všechna vajíčka lasička.
Tu se vrabčák usadil v obrovském hnízdě orla. Mezi silné větve tohoto hnízda se jeho maličký domeček pohodlně vešel.
Teď si žije klidně a nikoho se nebojí. Obrovský orel si takového drobného ptáčka ani nevšimne. Zato však užovka, lasička, kočka, jestřáb nebo chlapci mu teď hnízdo nezničí: všichni se bojí orla.

Obrázek konipase pochází od stanze, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.