Obrovské činžovní domy

V lese jsou i obrovské činžovní domy.
To včely, vosy, čmeláci a mravenci si stavějí domy pro stovky a tisíce nájemníků.
Havrani zabrali pro svá sídliště sady a háje, rackové zase močály, písečné ostrovy a mělčiny, kdežto břehule proměnily příkré břehy řek svými hnízdečky v úzkých chodbičkách v jedno jediné řešeto.

Obrázek mraveniště pochází od Hermann Falkner, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.