Veverka v loďce

Rybář si rozložil po zaplavených loukách sítě na cejny. Zvolna se na loďce prodíral mezi keři trčícími z vody.
Na jednom keři uviděl jakousi podivnou rezavou houbu. Najednou houba vyskočila - a rovnou k němu do loďky.
V loďce se proměnila v mokrou rozčepýřenou veverku.
Rybář ji odvezl na břeh. Veverka z loďky hned vyskočila a utekla do lesa. Jak se však dostala na keř uprostřed vody a jak dlouho tam seděla, nikdo neví.

Obrázek veverky pochází od Kirill Ignatyev, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.