Zajíc na stromě

Poslechněte si, co se přihodilo zajíci.
Zajíc žil na ostrůvku uprostřed široké řeky. V noci vždy ohlodával kůru mladých osik a přes den se schovával v křoví, aby nepadl do očí lišce nebo lidem.
Byl ještě mladý, ne příliš rozumný zajíc.
Ani si nevšiml, že řeka kolem jeho ostrůvku s praskotem shazuje led.
Toho dne si zajíc klidně spal pod keřem. Slunce ho pěkně hřálo a ušák ani nezpozoroval, jak vody v řece přibývá. Probudil se, až když ucítil, že se mu kožíšek zdola namočil.
Vyskočil - ale kolem něho už byla voda.
Začala povodeň. Zajíc utekl doprostřed ostrůvku: tam bylo ještě sucho. Smočil si přitom nepatrně jen tlapky.
Vody v řece však rychle přibývalo. Ostrůvek byl stále menší a menší. Zajíc pobíhal z jednoho konce na druhý. Viděl, že brzy celý ostrůvek zmizí pod vodou, netroufal si však skočit do chladných, rychlých vln: nepřeplaval by rozbouřenou řeku.
Tak uplynul celý den a celá noc.
Druhého dne trčel už z vody jen malinký kousíček ostrůvku. Na něm stál silný křivý strom. Vyděšený zajíc pobíhal kolem jeho kmene.
A třetího dne voda vystoupila až ke stromu. Zajíc začal vyskakovat na strom, ale pokaždé spadl a plácl sebou do vody.
Konečně se mu podařilo vyskočit na silnou spodní suchou větev. Uvelebil se na ní a trpělivě vyčkával konce povodně: vody v řece už nepřibývalo.
Nebál se, že umře hladem: kůra starého stromu byla sice velmi tvrdá a hořká, ale přece jen se dala jíst.
Mnohem strašnější byl vítr. Klátil stromem tak silně, že se zajíc na větvi sotva udržel. Vypadal jako námořník na lodním stožáru: větev se pod ním houpala jako ráhno a dole se valila studená, hluboká voda.
Po široké řece pluly stromy, kmeny, sláma a zdechliny zvířat.
Zajíc chudáček se celý strachem roztřásl, když kolem něho pomalu proplul jiný zajíc a tiše se pohupoval na vlnách. Zapletl se tlapkami do nějakého chrastí a teď s ním plul bříškem vzhůru a s nataženýma nožkama.
Tři dny proseděl zajíc na stromě.
Konečně voda opadla a on seskočil na zem.
Ale stejně musí dál bydlit na ostrově uprostřed řeky - až do horkého léta. Až bude v létě řeka mělčí, dostane se zase zpátky na břeh.

Obrázek zajíce pochází od Martyna Fletchera, publikováno pod CC BY 2.0.