Zajímavá rostlina

Rybníky už začaly zarůstat okřehkem. Někdo mu říká žabinec. Ale žabinec je žabinec a okřehek je okřehek. Je to zajímavá rostlina. Nepodobá se žádné jiné. Tvoří ji maličký kořínek a plující zelený placatý lístek s podlouhlými výběžky. Tyto výběžky jsou lodyhy a větvičky. Pravé listy okřehek nemá. A přece se na něm někdy objevují i květy, ač se to stává velmi zřídka. Okřehek totiž květy nepotřebuje. Rozmnožuje se prostě a rychle. Od lodyhy se oddělí drobná větvička - a už jsou z jedné rostlinky dvě.
Okřehku se žije dobře a volně, nic ho neváže k jednomu místu. Když kolem pluje kachna, přilepí se jí k noze. A s kachnou se dostane do jiného rybníka.

Obrázek okřehku pochází od Manel, publikováno pod licencí CC BY-ND 2.0.