Zeptej se medvěda

Aby se chránil před studenými větry, staví si medvěd zimní příbytek - brloh - v nížině, někdy i v bažinách nebo hustém smrkovém porostu. Je však zajímavé, že když se očekává mírná zima a obleva, všichni medvědi určitě zalezou na vysoko položená místa, na kopečky na rozcestí. To si ověřilo mnoho pokolení lovců.
Je jasné, že se medvěd bojí oblevy. Představte si, co by se stalo, kdyby mu pojednou uprostřed zimy začaly pod břichem stékat potůčky roztálého sněhu a pak nastal mráz a zmrzlý sníh proměnil Míšův chlupatý kožich v železné brnění! V tom by se mu špatně spalo - to aby radši vyskočil a šel se toulat po lese, aby se aspoň trochu zahřál.
Ovšem když nespíš a pohybuješ se, vydáváš se ze svých zásob sil, a to znamená, že musíš jíst, abys získal novou sílu. Jenže v zimě medvěd v lese nic k snědku nenajde. Když to vypadá na teplou zimu, Vybírá si Míša pro brloh místečko výše položené, kde ho to ani za oblevy nevyplaví. To je přece pochopitelné.
Ale jak vůbec ví, jakým svým medvědím instinktem vycítí, jaká bude zima, jestli mírná, nebo krutá? Jak to, že si už na podzim naprosto správně vybere místečko pro svůj brloh buď v bažinách, nebo někde na vršku? To právě nevíme. Vlez si za ním do brlohu a zeptej se ho na to!

Obrázek medvěda pochází od Brad, publikováno pod licencí CC BY 2.0.