Pro koho zákony neplatí

Všichni obyvatelé lesa trpí teď ukrutnou zimou. Lesní zákon přikazuje: V zimě se chraň před chladem a hladem, jak jen dovedeš, ale na mladé zapomeň! Mladé »

Zprávy z ciziny

Redakci "Lesních novin" docházejí z ciziny podrobnosti o životě našich tažných ptáků. Náš znamenitý pěvec slavík přezimuje ve střední Africe, skřivánek žije v Egyptě, ale špačci »

Prosinec

Prosinec - to je měsíc, kdy už všechno studí. Prosinec všechno vydláždí, všechno zatluče, všechno přibije. Prosinec ukončí rok a začíná zimu. S vodou už je »

Nevítaný neviditelný host

Do našeho lesa přibyl ještě jeden noční lupič. Spatřit jej jde velmi těžko: v noci je tma a ve dne ho nerozeznáš od sněhu. Je to »

Domeček a současně krmítko

Nastane chladné a hladové období. Myslete na naše malé kouzelné kamarády - zpěvavé ptáky. Je-li u domu, kde bydlíte, zahrada nebo jenom maličká ohrazená zahrádka, snadno »

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem