Živé pomníky

Vysazování stromků je v plném proudu.
V této radostné a užitečné práci si děti nezadají s dospělými. Opatrně, aby nepoškodily kořeny, vykopávají a přenášejí spící stromy na nová místa. Na jaře se stromeček probudí - a jako by se nic nestalo, začne růst lidem k radosti a užitku. A každé dítě, které zasadilo a vypěstovalo alespoň jeden stromeček, si vystavělo ještě za života překrásný zelený pomník, který přetrvá věky.
A výborné je to, že děti vysazují v parcích a na školních pozemcích živé ploty. Hustě nasázené keře a stromky jednak chrání před prachem a sněhem, ale ještě k sobě lákají množství malých ptáků: nalézají tu spolehlivé útočiště. V létě zvonkové, konopky, pěnice a jiní naši nerozluční zpěvaví druhové si v těchto živých plotech uvijí hnízda, vysedí tam mláďata a budou žárlivě střežit parky a ovocnářské zahrady před zhoubnými nájezdy housenek a jiného hmyzu. A k tomu ještě budou lahodit našemu sluchu svým radostným zpěvem.

Obrázek konopky pochází od Allan Hopkins, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.