Život v lese neustává

V lese hospodaří ledový vítr. Oškubané, holé břízy, osiky a olše skřípou a klátí se. Poslední stěhovaví ptáci chvatně opouštějí rodné kraje.
Odlet letního ptactva ještě neskončil a už k nám přiletěli zimní hosté.
Každý má svůj vkus a své zvyky: jedni se stěhují na zimu na Kavkaz, do Zakavkazska, do Itálie, do Egypta, do Indie, druzí raději přezimují v Leningradské oblasti. Tady je jim teplo i v zimě a živobytí mají dost.

Obrázek bříz pochází od katdaned, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.