Čekají na pomocníky

Stromy, keře i rozmanité trávy pospíchají, aby se včas postaraly o svoje potomstvo.
Z větví javoru visí v párech okřídlené nažky; už se rozdělily a čekají, kdy je vítr utrhne a odnese.
Na vítr čekají i trávy: rákos, na jehož vysokých stoncích trčí ze suchých košíčků pyšné střapečky našedlých, jakoby hedvábných vlásků, orobinec, který zvedá vysoko nad močálovou trávu svá stébla zakončená hnědými chlupatými "doutníky", a jestřábník, jehož ochmýřené kuličky se za jasného dne při sebemenším závanu větru rozletí.
A je i spousta jiných travin, jejichž plody jsou opatřeny krátkými nebo dlouhými, obyčejnými nebo zpeřenými vlásky.
Na opuštěných polích, při cestách a příkopech také čekají, ale už nikoli na vítr, nýbrž na dvounohé a čtyřnohé pomocníky: lopuch se suchými háčkovitými košíčky, plnými hranatých semen, dvojzubec s černými rohatými plody, jež tak rády propichují punčochy, a svízel obecný, jehož drobné kulaté plody se zachytávají na šaty a vnikají do nich tak, že je lze odstranit jen s vlákny látky.

Obrázek nažek javoru pochází od Peter O'Connor, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.