Poslední bobule

V bažinách dozrála klikva. Roste na kopečcích rašeliny a její bobule leží přímo na mechu. Vidíš je zdaleka, ale na čem rostou, toho si téměř nevšimneš. Teprve když se dobře podíváš zblízka, spatříš, že mechová poduška je protkána lodyžkami tenkými jako nitky. Z nich vyrůstají na obě strany drobné tuhé lesklé lístky.
A to je celý keříček.

Obrázek klikvy pochází od Leo-setä, publikováno pod licencí CC BY 2.0.