Jeden za všechny a všichni za jednoho

Kdo první uvidí nepřítele, musí zapísknout nebo zahvízdat, varovat ostatní, aby se hejno stačilo rozletět. Dostane-li se jeden do neštěstí, hejno strhne křik a rámus, aby zastrašilo nepřítele.
Sto párů očí a uší střeží nepřítele, sto zobáků je připraveno odrazit útok. Čím víc rodinek se přimkne k hejnu, tím líp.
Pro děti platí v hejnu zákon: všechno dělej podle starších! Když starší klidně zobají zrníčka, zobej i ty. Když starší zvednou hlavu a nehýbají se, nehýbej se ani ty. Když se starší dají na útěk, utíkej i ty.

Obrázek kuny pochází od Kentish Plumber, publikováno pod licencí CC BY-NC-ND 2.0.