Zprávy z ciziny

Redakci "Lesních novin" docházejí z ciziny podrobnosti o životě našich tažných ptáků.
Náš znamenitý pěvec slavík přezimuje ve střední Africe, skřivánek žije v Egyptě, ale špačci se rozdělili a putují po jižní Francii, Itálii a Anglii.
Tam však nezpívají písně, jen se starají o potravu, ba ani hnízda si nestavějí a nevyvádějí mladé; čekají na jaro, kdy nadejde čas, aby se vrátili do vlasti, neboť "všude dobře, ale doma nejlépe."

Obrázek slavíka pochází od Bernard Dupont, publikováno pod licencí CC BY-SA 2.0.