Pro koho zákony neplatí

Všichni obyvatelé lesa trpí teď ukrutnou zimou. Lesní zákon přikazuje: V zimě se chraň před chladem a hladem, jak jen dovedeš, ale na mladé zapomeň! Mladé vyváděj v létě, kdy je teplo a dostatek potravy.
Tento zákon však neplatí pro ty, kteří mají v zimě potravy plný les.
Naši dopisovatelé našli na vysokém smrku hnízdo maličkého ptáčka. Větev, na níž hnízdo leželo, byla obsypána sněhem, ale v hnízdě ležela vajíčka.
Naši dopisovatelé sem přišli i druhého dne. Byl třeskutý mráz, nosy měli všichni červené. Koukají se do hnízda - a tam uprostřed sněhu už leží vylíhnutá ptačí mláďata, docela holá a dosud slepá.
Jaký to je zázrak?
Žádný zázrak to není. Párek křivek obecných si zcela prostě udělal hnízdo a vyvedl mladé. Křivka je totiž ptáček, který se nebojí ani zimy, ani hladu.
Hejna těchto ptáčků vidíme v lese po celý rok. Vesele na sebe pokřikují, létají ze stromu na strom, z lesa do lesa. Po celý rok vedou kočovnický život: dnes jsou zde, zítra tam.
Zjara se všichni zpěvaví ptáčci rozdělí na párečky, vyberou si vhodné místo a žijí tam, dokud nevyvedou mladé.
Ale křivky i tehdy létají v hejnech po lesích a nikde se dlouho nezdrží.
V jejich veselých přelétavých hejnech můžeme po celý rok vidět společně se starými i mladé ptáky. Vypadá to, jako by se jim mláďata líhla ve vzduchu, v letu.

Obrázek křivky pochází od Daphne Roberts, publikováno pod licencí CC BY-NC 2.0.