Hnízdo jiřiček 2

Bohužel z novostavby jsem neměla radost jen já sama: sousedovic kocour Fedosejič, zpustlý šedivý tulák, který ve rvačkách s jinými kocoury ztratil pravé oko, vylezl hned »

Hnízdo jiřiček

Pod vyřezávaným štítem sousední chalupy - právě proti mému oknu - si začal párek jiřiček stavět hnízdo. Měla jsem z toho velikou radost: teď uvidím, jak »

Veverka v loďce

Rybář si rozložil po zaplavených loukách sítě na cejny. Zvolna se na loďce prodíral mezi keři trčícími z vody. Na jednom keři uviděl jakousi podivnou rezavou »

Válka v lese 3

Poslyšte tedy, čeho byli svědky naši vyslanci, když překročili řeku a usadili se ve stanu na mýtině. Jednou za teplého slunného jitra uslyšeli jakoby vzdálené střílení »

Měsíc duben

Válka v lese 2

V starém lese ze všech nejvyšší, nejsilnější a nejpočetnější je velký národ smrků. Ze země smrků se naši vyslanci dostali do země bříz a osik. Tady »

Měsíc duben

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem