Poslední bobule

V bažinách dozrála klikva. Roste na kopečcích rašeliny a její bobule leží přímo na mechu. Vidíš je zdaleka, ale na čem rostou, toho si téměř nevšimneš. »

Čekají na pomocníky

Stromy, keře i rozmanité trávy pospíchají, aby se včas postaraly o svoje potomstvo. Z větví javoru visí v párech okřídlené nažky; už se rozdělily a čekají, »

Odhalili lupiče

Žluťoučcí budníčci poletovali v hejnu po lese. Ze stromu na strom, z keře na keř. Prolezou každý strom, každý keř prohledají odzdola až nahoru. Kdejakého červíčka, »

Koza snědla les

Není to míněno žertem, opravdu ho snědla. Tu kozu si koupil hajný, přivedl ji do lesa a přivázal na paloučku ke kolíku. Ale v noci se »

Nové lesní zvyklosti

Lesní děti dorostly a opustily hnízda. Ptáci, kteří na jaře žili v párech, každý pár ve svém obvodu, putují teď s mladými po celém lese. Lesní »

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem