Knížátko

Doprostřed jezera se spustil houf káchajících divokých kachen. Když jsem je z břehu pozoroval, objevil jsem s údivem mezi monotónně šedivými kačery a kachnami (všichni měli »

Čekají na pomocníky

Stromy, keře i rozmanité trávy pospíchají, aby se včas postaraly o svoje potomstvo. Z větví javoru visí v párech okřídlené nažky; už se rozdělily a čekají, »

Odhalili lupiče

Žluťoučcí budníčci poletovali v hejnu po lese. Ze stromu na strom, z keře na keř. Prolezou každý strom, každý keř prohledají odzdola až nahoru. Kdejakého červíčka, »

Koza snědla les

Není to míněno žertem, opravdu ho snědla. Tu kozu si koupil hajný, přivedl ji do lesa a přivázal na paloučku ke kolíku. Ale v noci se »

Jeden za všechny a všichni za jednoho

Kdo první uvidí nepřítele, musí zapísknout nebo zahvízdat, varovat ostatní, aby se hejno stačilo rozletět. Dostane-li se jeden do neštěstí, hejno strhne křik a rámus, aby »

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem