Nové lesní zvyklosti

Lesní děti dorostly a opustily hnízda. Ptáci, kteří na jaře žili v párech, každý pár ve svém obvodu, putují teď s mladými po celém lese. Lesní »

Měsíc Srpen

Koupání medvíďat

Náš známý lovec šel po břehu řeky v lese a najednou uslyšel silný praskot větví. Polekal se a vylezl na strom. Z houštiny vyšla na břeh »

Měsíc Srpen

Potápčata

Šel jsem po břehu řeky, a jak se tak dívám, vidím na vodě nějaké divné kachničky. Uvažuji, co to vlastně je; kachničky mají přece ploché zobáky, »

Měsíc Srpen

Kouzla maličkých krutihlávků

Naše kočka uviděla na stromě díru a pomyslila si, že je tam hnízdo nějakého ptáčka. Dostala na ptáčky chuť, vylezla na strom, strčila do dutiny hlavu »

Měsíc Srpen

Noční nebezpečí

V létě si vyjdete za noci z domova a v lese něco zahouká a zachechtá se tak hrozivě, že vám přeběhne mráz po zádech! A hned »

Měsíc Srpen

Chci Lesní noviny jednou měsíčně emailem